Dự án hệ thống thuỷ lợi Tân Mỹ – Ninh Thuận

Dự án hệ thống thuỷ lợi Tân Mỹ

  • Thời gian : 2016 -2020 ( chia thành 4 giai đoạn )
  • Địa điểm : Ninh Thuận
  • Hạng mục cung cấp : ống thép hàn xoắn D1800 phục vụ dẫn nước chống hạn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.