Máy tiện đầu ống

  • Tiện vắt mép đầu ống phục vụ ghép nối tại hiện trường
  • Đường kính ống máy có thể kẹp và tiện vát lên tới 2500mm