Hệ thống phun bi làm sạch ngoài ống hàn xoắn tự động:

  • Đường kính ống có thể làm sạch : 400 – 2500 mm
  • Phun bi làm sạch bằng hệ thống cánh văng
  • Có hệ thống hút bụi và thu hồi bi khép kín không gây bụi ra môi trường xung quanh
  • Hệ thống hoàn toàn tự động, đảm bảo độ nhám và độ sạch trên toàn bộ tiết diện ống