Máy thử áp ống xoắn

  • Kiểm tra chất lượng ống thép, các mối hàn xoắn dưới áp lực nước lớn
  • Áp suất thử nghiệm có thể lên tới 80 bar phụ thuộc vào chiều dày và đường kính ống