Dự án nhà máy nước Hoà Liên – Đà Nẵng

Dự án nhà máy nước Hoà Liên

  • Thời gian : t10/2020
  • Địa điểm : Đà Nẵng
  • Hạng mục cung cấp : Ống thép hàn xoắn D1400 x 11.7t và các phụ kiện trên toàn tuyến ống dẫn nước thô
81 thoughts on “Dự án nhà máy nước Hoà Liên – Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.