Dự án cầu Mỹ Thuận 2

Dự án cầu Mỹ Thuận 2

  • Thời gian : t9/2021
  • Địa điểm : cầu Mỹ Thuận 2 , tỉnh Vĩnh Long
  • Hạng mục cung cấp : ống vách thép hàn xoắn D2640 x 20t x 38.15m289 thoughts on “Dự án cầu Mỹ Thuận 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.