Dự án Cảnh sát biển vùng 1 Hải Phòng

Dự án hệ thống nâng hạ tàu Cảnh sát biển vùng 1 Hải Phòng

  • Thời gian : 9/2020
  • Địa điểm : khu vực cảnh sát biển vùng 1 Hải Phòng
  • Hạng mục cung cấp : cọc thép hàn xoắn D800 x 14t, chiều dài lên tới 36m


238 thoughts on “Dự án Cảnh sát biển vùng 1 Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.