Dự án tuyến ống nước sạch sông Đà giai đoạn 2

 

Dự án tuyến ống nước sạch sông Đà giai đoạn 2

  • Thời gian : 6/2021 – 12/2022 ( dự kiến )
  • Vị trí : Sơn Tây – Hoà Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông
  • Hạng mục sản xuất : ống thép hàn xoắn D1800 , D1600 và các phụ kiện thép trên toàn tuyến ống


21.049 thoughts on “Dự án tuyến ống nước sạch sông Đà giai đoạn 2